Visningar
Åtgärder

2020

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
En öde nöjespark. 2020 är ett mörkt år i Lisebergshistorien. Foto: Liseberg
Det här gänget hade gladeligen skrämt vettet ur folk i år. Lita på att de är extra laddade när Halloween på Liseberg öppnar igen. Foto: Liseberg
Ovanliga tider kräver ovanliga åtgärder. När julbordet på Hamnkrogen ställs in blir det julbord som take away i stället. Foto: Liseberg
En positiv nyhet under ett i övrigt dystert år - bygget av Lisebergs vattenpark Oceana påbörjas. Foto: Liseberg
Det dröjer ett tag innan Liseberg Grand Curiosa Hotel är så här ståtligt, men bygget pågår för fullt. Foto: Liseberg
När Lisebergs Jubileumsprojekt är klart ser Lisebergs södra del ut så här. Den runda byggnaden med grönt tak (högst upp på bilden) är Volvos upplevelsecenter World of Volvo. Foto: Liseberg
Villa Opp-Å-Ner är populärast bland alla attraktioner som inte finns kvar på Liseberg! Det står klart efter en tävling på Lisebergs Facebooksida. Foto: Liseberg
Ingen grantändning i år - så lät det till en början. Men efter starka reaktioner från göteborgarna tänds den och sprider sitt ljus över staden. Foto: Liseberg
"Vågar du sätta dig bredvid fågelskrämman?" Den frågan tar förbipasserande ställning till innan de tar en Halloween på Liseberg-selfie. Foto: Liseberg
Årets parkkarta. Som aldrig kommer till användning. Foto: Liseberg
Spelhuset - en av få platser i parken där det är publik aktivitet under året. Foto: Liseberg
En av två konserter under året: Smith & Thell på Lilla Scenen. Utan publik förvisso, men tillgänglig hemma från soffan. Foto: Liseberg
Här är det tänkt att publiken till komedin Stulen Kärlek ska sitta. Men i likhet med, i stort sett, allt annat bommar även Lisebergsteatern igen. Foto: Liseberg
Nya familjeattraktionen Underlandet står redo i Kaninlandet! Bara passagerarna som fattas. Foto: Liseberg

Innehåll

Viktiga Händelser

Stängt hela året

För första gången i Lisebergs snart hundraåriga historia är nöjesparken stängd hela året. Anledningen är Coronaviruspandemin som under 2020 dödar cirka 1,8 miljoner människor globalt och cirka 8 500 i Sverige. Det som i praktiken håller Liseberg stängt är ordningslagen och dess förordning om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna tillåter, till en början, folksamlingar på maximalt 50 personer. För Liseberg resulterar det i ett nattsvart år, där det ena tunga beskedet avlöser det andra.

Tidigt på året lever fortfarande hoppet om att kunna öppna parken som planerat, den 25 april. Men den 18 mars beslutas att premiären skjuts upp till 16 maj. Den 24 april, dagen innan den ursprungliga premiären, kommer nästa motgång - även det nya premiärdatumet skjuts upp, denna gång från 16 maj till "på obestämd tid".

Liseberg kallar till presskonferens, meddelar beslutet och passar samtidigt på att presentera Svenska Nöjesparksföreningens manifest som beskriver begreppet "ansvarsfull öppning". Det är under den parollen som nöjesparkerna hoppas få lov att öppna.

I det läget, i slutet av april, är nöjesparken alltså stängd medan Hotell Liseberg Heden har en beläggning på endast två procent. De enda intäkterna - små sådana - kommer från Lisebergs campinganläggningar i Kärralund och Askim Strand.

I mitten av juni är det dags för nästa bakslag - nöjesparker får inget undantag från förbudet mot folksamlingar som överskrider 50 personer.

- Regeringen har gjort en sammanvägd bedömning av detta och anser att de lättnader i restriktioner som faktiskt förekommit inför sommaren får räcka. Och vi har ansvar att se till att smittspridningen inte tar ny fart i Sverige, säger inrikesminister Mikael Damberg till TT.

Liseberg har då, tillsammans med Sveriges övriga nöjesparker, påpekat för regeringen att nöjesparker i Europa fått öppna, och menar att en trubbig svensk lagstiftning riskerar att döda en hel bransch. Beskedet resulterar i att nöjesparkerna kräver staten på ersättning eftersom man anser sig fått näringsförbud.

- Vi känner att man från regeringen har hanterat frågan om nöjesparkerna nonchalant, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.

Rött ljus för Halloween på Liseberg

En månad senare är det dags igen - det blir inget Halloween på Liseberg. På en presskonferens den 21 augusti nämns inte nöjesparkerna när regeringen tar upp frågan om de undantag som ges från ordningslagens förordning. Lisebergs ledning har inget annat val än att avsluta arbetet med Halloween på Liseberg 2020.

Som en konsekvens av Lisebergs stängda grindar, och alla övriga inställda evenemang, genomgår hotellnäringen sin mörkaste tid någonsin. I ett öppet brev till regeringen vädjar Storhotellgruppen i Göteborg om att låta Liseberg öppna. "Låt verksamheter som Liseberg, som påvisat att man kan bedriva sin verksamhet på ett säkert sätt, öppna. Ett stängt Liseberg är inte bara ett slag mot hotellen, det påverkar många delar av näringslivet, så väl det enskilda bolaget som större aktörer", skriver man i brevet.

Jul på Liseberg ställs in

Men inget hjälper. I slutet av september meddelar regeringen på nytt att lättnader i restriktioner för nöjesparker dröjer, var på Liseberg väljer att blåsa av Jul på Liseberg.

Beskedet berör dock inte de julbord som är bokade. Planen att servera julbord på Hamnkrogen är då det sista lilla tomteblosset i det lisebergska mörkret, men den 18 november släcks även det. Då beslutas att även julborden ställs in. Rent juridiskt får julborden genomföras, då restauranger inte regleras av ordningslagen, och därmed inte omfattas av den nya begränsningen av folksamlingar (som vid det laget är nere på maximalt 8 personer), men Liseberg väljer ändå att ställa in.

- Som en del av Göteborgs Stad vilar ett extra tungt ansvar på Liseberg att inte riskera att bidra till ökad smittspridning, särskilt inte i det tuffa läge som samhället nu befinner sig i, säger Andreas Andersen.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är 2020 en katastrof. De stängda anläggningarna resulterar i en omsättningsförlust på 1,26 miljarder kronor och ett resultat före skatt på -552 miljoner kronor. Lisebergskoncernens egna kapital sjunker från 1 283 miljoner till 843 miljoner och soliditeten minskar från 60 procent till 34 procent.

På det rent mänskliga planet är effekten lika mörk. Cirka 120 av parkens fasta personalstyrka varslas om uppsägning och, som sagt, står flera tusen ungdomar utan jobb detta år.

Musiken tystnar i parken

Som en konsekvens av pandemin genomförs inga publika konserter under året. I slutet av april, då hoppet fortfarande lever, är en första åtgärd att ställa in samtliga planerade konserter fram till midsommar. Detta omfattar bland andra Miriam Bryant (29 maj) och Joel Alme & Jakob Hellman (11 juni).

Men i mitten av maj bestäms att hela sommarens konsertprogram ställs in. Beslutet omfattar Stora Scenen, Lilla Scenen och Polketten. Totalt flyttas 70 akter fram till 2021 eller avbokas.

- Vi har följt utvecklingen dagligen och just nu är det är inte mycket som talar för att vi kommer att kunna genomföra några konserter alls. Därför väljer vi att ställa in hela sommarens program, säger Lisebergs underhållningschef Per Alexanderson. Bland inställda konserter märks Tom Jones, Gwen Stefani, Faith No More och Yusuf/Cat Stevens.

Två konserterna på Lilla Scenen sänds på webben under sommaren, i samarbete med Göteborgs-Posten. 3 juli står Linnea Henriksson på scen och 10 juli är det Smith & Tells tur. Dessutom sänds Lotta på Liseberg som vanligt i TV4, dock utan publik vid Stora Scenen.

Bygget av Oceana inleds

I november tecknar Liseberg avtal med byggentreprenören NCC för bygget av den nya vattenparken Oceana.

Oceana, som är en del av Lisebergs Jubileumsprojekt, är tänkt att bli en storslagen vattenupplevelse, olik allt annat som finns på marknaden i Skandinavien idag. Med en badyta på nästan 6 000 kvadratmeter inomhus och 4 000 kvadratmeter utomhus kan de badande njuta av allt ifrån sandstränder till fartfyllda åk.

Arbetet inleds omgående. Södra parkeringen stängs för gott och sanerings- och markarbeten påbörjas. I december inleds arbetet med att ta fram bygghandlingar. Oceana planeras stå färdig om drygt tre år, och blir med en kalkyl på 500 000 årliga gäster ett välbehövligt tillskott för turistnäringen i Göteborg.

Bygget av jubileumsprojektets andra del - Liseberg Grand Curiosa Hotel - pågår för fullt hela året.

Hotell Liseberg Heden säljs

Efter 63 år i Lisebergs ägo säljs Hotell Liseberg Heden. Köpare är det kommunala fastighetsbolaget Higab. Hotellet säljs för att finansiera Jubileumsprojektet, där det nya hotellet - Liseberg Grand Curiosa Hotel - ingår.

Redan 2014 fick Liseberg i uppdrag av Kommunstyrelsen att sälja Hotell Liseberg Heden. 2019 föreslogs Higab som köpare, för att hotellet skulle finnas kvar inom Göteborgs Stad. Den 23 januari 2020 godkändes försäljningen av Kommunfullmäktige och i början av oktober gav Higabs styrelse tummen upp. Higab betalar 312 miljoner kronor för hotellet och tar över verksamheten den 1 april 2021.

Det var 1947 som Liseberg valde att engagera sig i hotellet vid Heden, som då var tänkt att bli provisoriskt.

Campingverksamheten på väg att säljas

Lisebergs campinganläggningar har sedan 1991 välkomnat otaliga besökare och varit en viktig del av nöjesparkens totala utbud. Men nu ser camping och Liseberg ut att gå skilda vägar. I november får Lisebergs ledning i uppdrag av styrelsen att undersöka möjligheterna för en försäljning.

Bakgrunden till beslutet är att även om verksamheten är stabil och lönsam, så kräver den stora investeringar de kommande åren för att bibehålla sin attraktionskraft. Med tanke på pandemins ekonomiska påverkan mäktar Liseberg inte med detta.

I och med bygget av hotell Grand Curiosa, så centreras verksamheten än mer till området runt nöjesparken. En försäljning av campingverksamheten innebär en möjlighet för Liseberg att stärka sin finansiella ställning och möta de nya utmaningar som Coronakrisen inneburit för hela turistnäringen.

Volvo köper fastighet av Liseberg

I november får Liseberg klartecken att sälja SAAB:s gamla växellådsfabrik till Volvo. På platsen ska Volvo bygga sitt nya upplevelsecenter, World of Volvo. Samtidigt beslutas att Göteborgs Stads Parkering AB köper fastigheten under centret och tillsammans med Volvo anlägger ett parkeringsgarage. Det blir 1 550 parkeringsplatser som på sikt ersätter den temporära Östra parkeringen.

Kuriosa

Granen tänds trots allt

Med en ansträngd ekonomi bedömer Lisebergs ledningen att det blir för dyrt att tända granen. Men efter starka reaktioner från göteborgarna, där flera är villiga att sponsra en grantändning, tänker man om.

- Om vi kan vara ett ljus i mörkret under slutet av ett mycket svårt år måste vi prioritera på ett annat sätt. Liseberg ska vara en källa till glädje och det värmer verkligen att se hur mycket parken betyder för göteborgarna, säger Lisebergs vd Andreas Andersen.

Tidigt på morgonen den 20 november tänds så åter Lisebergs och göteborgarnas ståtliga gran. Tändningen sker i samarbete med Göteborgs Räddningsmission, en av nöjesparkens stödmottagare. Granen sprider sedan ljus över Göteborg fram till trettonhelgen 2021.

Julbord som take away

För att hinna göra julens sillinläggningar och annat gott startar förberedelserna redan i augusti. Stora mängder mat finns därför i Hamnkrogens kök då beskedet om inställt julbord kommer. Så vad göra med 1 ton inlagd sill, 100 kilo förberedda såser, 100 kilo hembakade julkakor och cirka 250 kilo julgodis?

Att slänga kommer inte på fråga. Istället blir lösningen att erbjuda julbord som take away. Gäster kan boka julbord för fyra personer, hämta och duka upp hemma hos sig. Varje år slängs ungefär 1,3 miljoner ton matavfall i Sverige (Naturvårdsverket, 2018), något som Liseberg jobbar aktivt med att motverka. Ett av nöjesparken hållbarhetsmål är att till 2025 minska matsvinnet med 5% varje år.

Tagna på bar gärning

Att stängd park och pandemi inte betyder sämre bevakning får en grupp tjuvar erfara när de, i skydd av natten, tar sig in på Liseberg och försöker bryta upp en myntväxlare.

Det är vid halvtvåtiden, natten till den 10 juni, som larmet går om att obehöriga personer rör sig inne i nöjesparken. Tjuvarna tar sin in via södra entrén och vidare in i Spelhuset där den hägrande myntväxlare finns. De upptäcks dock av Lisebergs larmoperatör som kontaktar polis.

Med hjälp av Lisebergs nattvakt, och övervakningskameror, lokaliserar polisen tjuvarna. Några hinner smita men tre grips på bar gärning. De gripna är sedan tidigare kända av polisen.

Nyheter i korthet

  • Årets nya åkattraktion heter Underlandet och står redo att ta emot åksugna i Kaninlandet. Men med stängd park blir det inga åk, bortsett från Lisebergspersonalens provåk den 30 juni. Samtidigt testas det nya systemet med virtuell kö.
  • Liseberg varnas och får betala en sanktionsavgift på 20 000 kronor efter ett beslut av Spelinspektionen. Varningen och avgiften avser parkens "nallekranar" eller gripklomaskiner, där Spelinspektionen under en kontroll sommaren 2019 konstaterade att maskinerna saknar skyltar som anger att minimiåldern för att få spela är 18 år.
  • Liseberg blir en del av Dare to Care - ett initiativ av Svensk Live (Sveriges livearrangörer) och RFSU, sponsrat av Postkodsstiftelsen, för att motverka sexuella trakasserier på konserter, klubbar och festivaler.
  • Lisebergs tidigare vd Mats Wedin väljs in i IAAPA Hall of Fame.
  • Även Lisebergs nuvarande vd Andreas Andersen prisas av IAAPA. Han tilldelas Outstanding Service Award, som ges till en person som bland annat anses vara en expert inom nöjesparksbranschen, en ledare som lyfter och lär andra och en person som är engagerad i positiva förändringar för att förbättra branschstandarden.
  • Under korta perioder under året är Liseberg (läs Spelhuset) faktiskt öppet för gäster. I början av året är barnkalasen igång, men dessa stängs i mitten av mars. I slutet av augusti öppnas de igen, men stängs senare för gott. 24 oktober-1 november är det höstlov i Spelhuset.
  • På grund av pandemin flyttas Lisebergs Applause Award 2020 fram. I år firar utmärkelsen 40 år, men får vänta med jubiléet till nästa år.
  • Premiären av Mamma Mia på Rondo skjuts upp. Först till 1 oktober, för att senare ställas in helt under 2020.
  • Liseberg skänker godis, dels till vårdpersonal i Göteborg och dels till Räddningsmissionen.
  • Stulen Kärlek på Lisebergsteatern spelar ett par föreställningar inför reducerad publik med premiär 13 mars. Men det dröjer inte länge innan även teatern stänger för året.

Underhållning

Hela underhållningsprogrammet

Klicka här för att se hela underhållningsprogrammet