Visningar
Åtgärder

Carl Jenzén

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Carl Jenzén poserar i Lillköping tillsammans med en av stadens invånare 1923. Foto: Göteborgs Stadsmuseum

Carl Jenzén var Lisebergs första driftchef, blev senare inspektör för att till sist få sparken efter en konflikt med nöjesfältets grundare och starke man Herman Lindholm.

Bakgrund

Carl Jenzén var dansk. Vänstersocialist dessutom, om man får tro tidningen Arbetaren. När han tillträdde som ansvarig för Jubileumsutställningens nöjesfält hade han ägnat 22 av sina 35 år åt tivolimannens skiftande yrke och lärt sig genom att arbeta på otaliga ambulerande tivolin i flera länder, framför allt i Tyskland. Erfarenhet som gjorde honom till en auktoritet på området. På många utställningar hade han varit nöjeschef och han var bland annat sakkunnig rådgivare vid Baltiska utställningen i Malmö 1914.

På Liseberg

Han anställdes som driftledare, eller teknisk ledare, av Jubileumsutställningens nöjesutskott. I tidningarna kallades han allt från chef till verkställande direktör. Jenzén var helt enkelt ansvarig för nöjesfältets nöjesattraktioner, vilket omfattade allt från åkattraktioner till spel. Inför säsongen 1924 bokade han artister, en arbetsuppgift han troligen hade även 1923. Han var personalansvarig och utbildade de anställda från grunden (man ska komma ihåg att väldigt få av dem, om ens någon, hade haft liknande arbetsuppgifter tidigare). Innan alla var varma i kläderna hoppade Jenzén själv in bakom spakarna. Det var exempelvis han som körde Berg- och dalbanan när den hade premiär under pingsthelgen 1923.

Det var även han som tog emot pressbesök och allt som oftast var det han som uttalade sig i media för nöjesfältets räkning. Det är också i pressen, närmare bestämt i Göteborgs-Posten, som vi hittar denna målande beskrivning av personen Carl Jenzén:

"En lång och kraftig herre med ett glittrande friskt humör, lysande fram ur de glasögonskyddade ögonen men med en min så allvarlig som om han vore docent i fornforskning".

Inför säsongen 1924 övertog Harald Adelsohn chefskapet för Liseberg och den 31 december samma år sades Carl Jenzén upp. Det skedde i samband med att det nybildade aktiebolaget Liseberg AB övertog driften av Liseberg från Jubileumsutställningens nöjesutskott. Han återanställs dock som inspektör, en tjänst han hade under återstoden av sin tid på Liseberg.

Avsked

Exakt vad som hände den sista tiden är svårt att säga. Något var hur som helst fel. Carl Jenzén tycks inte ha mått bra. Den 5 juli 1927 iakttogs han onykter på flera ställen i parken. Han var sedan frånvarande i två dagar och skyllde på ett bilmissöde i Vänersborg. Lisebergs verkställande utskott trodde inte på historien och eftersom Jenzén varit onykter på arbetstid och frånvarande utan anledning vid flera tillfällen fördes ärendet vidare till styrelsen.

På kvällen den 11 augusti 1927 försvann han igen och återkom först fram på dagen påföljande dag. Han var då mycket uppriven och begav sig på eftermiddagen till Gottskär. Han återvände den 14 juli med ett läkarintyg och beviljades ledigt en tid.

Trots allt som hände förnyades kontraktet med Jenzén.

Men i börjans av 1928 höll det inte längre. Det var då som Lisebergs verkställande direktör Herman Lindholm lät meddela att det var omöjligt att ha ett bra samarbete med Jenzén. Den 9 februari hade Jenzén, enligt Lindholm, ställt till en scen och hotat Lindholm så att denne tvingats tillkalla ledamoten i verkställande utskottet, Osvald Arnulf-Olsson, för att i hans närvaro få en förklaring.

Enligt Arnulf-Olsson hade Jenzén kommit med en del beskyllningar mot Lindholm, utan att kunna ge någon bra grund till sina påståenden och hade i övrigt uppträtt så obehärskat att Arnulf-Olsson tvingats avbryta mötet.

Ombudsmannen fick senare i uppdrag att fråga Jenzén om han föredrog att genast lämna sin tjänst. Svaret han fick var att Jenzén varken hade reflekterat över att komma överens i godo eller att lämna bolaget innan kontraktstiden gick ut. Bolagsstyreslen beslutade då att omedelbart säga upp Jenzéns anställningsavtal så att det upphörde vid avtalstidens slut eller i och med utgången av 1928.

Därmed var Carl Jenzén ute ur leken och med tiden tycks hans namn ha glömts bort. Efter att Jenzén fick sparken blev Hardy Johansson ny inspektör på Liseberg.