Visningar
Åtgärder

Postkontoret

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Premiäråret. I likhet med färgbilden nedanför var lusthuset grönmålat även 1960. I början var kontoret öppet alla dagar klockan 15-21. Foto: Okänd
Postkontoret 1979. Även då fick vykort och kuvert den speciella Lisebergsstämpeln. Foto: Okänd
Ett av de förstadagsvykort som gavs ut i samband med Postens dag den 4 september 1960. Kortet visar postkontorets inredning. Personalen bakom kassan var inte anställda av Posten utan arbetade på Liseberg. Foto: Okänd

1960-?

Lisebergs postkontor hade premiär 1960. Det låg i Lusthuset intill Blå Gången. Oklart när postverksamheten flyttade till andra lokaler. Troligen skedde detta 1984. Den sommaren såldes souvenirer från Världsnaturfonden i Lusthuset medan posten lämnades i brevlådan vid Lisebergshallen. Den speciella Lisebergsstämpeln levde dock kvar lång tid efter det.

Den 15 juli 1960 öppnade ett av Sveriges mest unika postkontor på Liseberg. Inredningen i familjen Nonnens gamla lusthus gjordes om så att den överensstämde med ett postkontor från 1870-talet. Med tillstånd av Kungliga Generalpoststyrelsen fick Liseberg driva eget postkontor samt använda datumstämpel med motiv från nöjesparken.

Intresset för det nya postkontoret blev omgående mycket stort. 1960 lämnades 37 377 brev in på kontoret, eller lades i någon av brevlådorna som fanns i parken, och försågs med den speciella datumstämpeln.

Postkontoret hade karaktär av en tillfällig kassaexpedition. Inga avancerade postärenden utan en plats där man köpte frimärken och skickade kort eller brev. Utanför fanns bord och stolar i sten där man kunde sitta och skriva.

Tanken med kontoret var att i första hand tillmötesgå alla de turister som årligen besöker Liseberg, men man hoppades även att både svenska och utländska frimärkssamlare skulle uppskatta servicen. En stor del av de 250 olika frimärken som fanns tillgängliga på Postens Filateliavdelning i Göteborg såldes i kontoret (åtminstone 1960). Det gick bland annat att frankera sin post med frimärken som inte längre fanns, exempelvis 1-, 2-, 3-, 4-, 7-, 8-, 12- och 27-öres.

Kuriosa

  • Den historiska inredningen skapades i samarbete med Torsten Skans-Nilsson, chef för Postmuseum i Stockholm, och Stig Roth från Göteborgs Museum.
  • 1950, i samband med televisionsvisningarna på Liseberg, fick Lusthuset ett nytt parkettgolv. Inför förvandlingen till postkontor ansåg man att golvet var för modernt, så därför bröts det upp och ersattes av skurbrädor.
  • "I breflådan må icke nedläggas bref som innehålla penningar ej heller försändelser under band" stod det på brevlådan utanför postkontoret.