Visningar
Åtgärder

1929

Från Lisepedia
Hoppa till: navigering, sök
Förväntansfulla gäster passerar den nya Huvudentrén. I tio år ser entrén ut på det här sättet. Till säsongen 1940 byggs en ny - med två torn. Foto: Liseberg
Ormarna som ska pryda den nya Huvudentrén görs i ordning. Än idag finns de kvar på entrénbyggnaden. Foto: Kamerareportage
Virvelvinden demonstreras på pressvisningen den 7 maj. Till vänster sitter Lisebergsstyrelsens kassaförvaltare, Direktör Osvald Arnulf-Olsson. Till höger om honom kamrat Adamson. Foto: Kamerareportage
Erik Lemming, mångfaldig OS-guldmedaljör och tillika direktör för Systembolaget, testar Kanonen inför premiären. Ett år senare avlider Lemming, endast 50 år gammal, i sviterna av spanska sjukan. Foto: Kamerareportage
Trappan upp till Reklamtornet håller på att byggas. Fotografiet är taget den 18 januari 1929. Foto: Kamerareportage
Lilla Varitén i södra parken. När Liseberg öppnade 1923 låg Tanagrateatern i samma byggnad. Foto: Kamerareportage
Nyheten Posografen, vid Bergbanans fot, kallas för en epokgörande uppfinning i pressen. Det är en halvautomatisk fotografiapparat som på ett ögonblick tar åtta bilder från olika håll. Godkända av passmyndigheten dessutom! Som skylten avslöjar kostar de åtta bilderna en krona. Foto: Liseberg
Korsvägen och Svenska Mässan fotograferade från Lisebergs höjder, troligen från Reklamtornet. Foto: Liseberg
Grönköping gör stor succé under Barnens Dag i början av september. 25 öre kostar entrén till den lilla staden. Foto: Kamerareportage
Foto: Liseberg

Innehåll

Viktiga händelser

Ny Huvudentré - den med ett torn

Fram till 1929 har Huvudentrén utgjorts av enkla grindar (undantaget entrén 1923) men till den här säsongen får Liseberg en entré värd namnet. Nybygget, som pryds av ett högt torn, ger möjlighet till så kallad dubbelkontroll, det vill säga dels biljettförsäljning men även spärrar med räkneverk.

Tornet på entrébyggnadens tak är cirka 20 meter högt. Eller som en tidning uttrycker det: ”Tornet blir så högt att man vid ett försök att se på dess topp måste intaga den ställning som den perfekte snapsslukaren har då han begår akten.”

Utanför entrén händer det också saker. Örgrytevägen breddades, Liseberg får en spårvagnshållplats och på andra sidan Örgrytevägen byggs en parkeringsplats.

Virvelvinden har premiär

Virvelvinden är, näst efter Radiobilarna, den attraktion som funnits längst på Liseberg. I januari 1929 diskuterar Lisebergs ledning ett eventuellt köp av ”Tilt a whirl”, som attraktionen egentligen heter, och till våren är den på plats.

”Det är en amerikansk uppfinning och så mycket vi kunde se av apparaten, medan den stod stilla, måtte det vara en fruktansvärd historia. Nog blir det sensationer i maggropen alltid”, skriver GT inför premiären.

Virvelvinden är enligt uppgift den enda i sitt slag i Europa och blir genast mycket omtyckt. Cirka 2 500 personer väljer att betala 25 öre för en åktur de två första dagarna. Dock inträffar ett missöde på premiärdagen. Taket flyger av på en av vagnarna, men glädjande nog kommer ingen till skada.

Folke Bergholtz ny VD för Liseberg AB

Ordföranden Herman Lindholm och resten av Lisebergsstyrelsen fortsätter att leta efter en lämplig verkställande direktör för Liseberg. I väntan på rätt man har Lindholm själv innehaft posten sedan 1926, men den 1 oktober 1929 lämnar han över jobbet till Kapten Folke Bergholtz. Men i likhet med den första direktören Edward Ferdinand Goldkuhl blir inte heller Bergholtz långlivad på Liseberg. I september 1930 ansöker Bergholtz om att få lämna sin anställning i bolaget. Han ersätts tillsvidare av styrelseledamoten Erik Bergendahl.

Åtgärder mot fylleri

Fylleri är under flera decennier ett problem på Liseberg. 1929 diskuteras vilka åtgärder som bör vidtas med anledning av att parken den senaste tiden gästats av ovanligt många berusade människor, speciellt under Pingsthelgen då bråk uppstår och polisen tvingas dra blankt. Med tanke på bevakningen i entréerna är det osannolikt att berusade gäster släpps in. Troligen rör det sig om ”yngre element” med fickpluntor som de dricker ur inne på området.

För att minska fylleriet bestäms följande:

 • Att upprätta en av myndigheterna godkänd ordningsstadga för nöjesparken.
 • Att tillsätta manliga och kvinnliga vakter vid toaletterna och, då det behövs, extra kontroll i entréerna.
 • Att förstärka bevakningen i parken de dagar då det väntas mycket folk så att två patruller med två man vardera patrullerar. Om inte det hjälper ska man stänga parken på lördags- och eventuellt även söndagskvällar.
 • Meddela restaurangägarna att bästa möjliga ordning måste råda inom Lisebergsområde.
 • Att så snart som möjligt avskaffa kontraktet med den ölbar som finns vid Karusellplatsen.

Attraktioner

Spel

 • Automathallarna
 • Badspelet Sista säsongen
 • Bilspelet och Bowling
 • Derbyspelet
 • Excellentbanan
 • Flygbomben I och II
 • Hopplan
 • Hästspelet
 • Kinaspelet
 • Kraftmätaren
 • Luftgevär
 • Mekaniska skjutbanan
 • Pillersväljare och 21
 • Prisskjutning
 • Ringkastning
 • Silverspiken
 • Vågar

Underhållning

Hela underhållningsprogrammet

Klicka här för att läsa hela underhållningsprogrammet

Ett urval

Nyheter i korthet

 • En trappa byggs mellan den före detta linbanestationen och Reklamtornet.
 • Lisebergs Wärdshus får nya verandor.
 • Friluftsscenen byggs om och nya lindansarmaster sätts upp framför den.
 • Två nya musikpaviljonger byggs framför Kongresshallen.
 • Posografen är en sensation inom fotografering. Läs mer om den i bilden till höger.
 • Södra och norra parkuppgångarna är färdiga.
 • Kongresshallen får nya gipsfigurer.
 • Ny dansbana och nya byggnader i Lillköping.
 • Grönköping invigs i samband med Barnens Dag.

Fakta

Öppethållande: 8 maj-15 september (131 dagar).

Entréavgift: 50 öre för vuxna och 25 öre för barn (25 respektive 10 öre vardagar kl. 14-18).

Antal besökare (exkl. försålda årskort): 873 816 (1928: 717 740).

Försålda årskort: 1 832 (1928: 1 595).

Pris årskort: 10 kr för vuxna och 5 kr för barn under 14 år.